Yvonne de Haan

Yvonne de Haan is als Zakelijk Directeur binnen de Statutaire Directie primair verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van KRO-NCRV, waaronder begrepen de financiën, het personeel- en organisatiebeleid, ICT, en de facilitaire- en juridische zaken.

Sinds 18 december 2015 is zij tevens Waarnemend Directievoorzitter.

Zij was sinds september 2008 zakelijk directeur bij de KRO en vanaf augustus 2012 tot 1 januari 2014 tevens waarnemend directievoorzitter van de KRO.

Yvonne werkte van 1987 tot 2001 als senior manager bij zowel de organisatieadvies- als accountantspraktijk van PriceWaterhouseCoopers (PwC). Maakte tussen 2001 en 2007 deel uit van het College van Bestuur van de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam en was tussen 2007 en 2008 werkzaam bij het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein/Utrecht.

Nevenfuncties:
• Voorzitter Raad van Toezicht Cals College Nieuwegein (onbezoldigd)
• Voorzitter bestuur Stichting AKN (onbezoldigd)
• Penningmeester Stichting Nicam (onbezoldigd)
• Bestuurslid Werkgeversvereniging voor de Media (onbezoldigd)
• Lid Pensioenraad voor PNO Media (onbezoldigd)
• Bestuurslid Stichting Vrienden van de Friezenkerk (onbezoldigd)