Joanne Bijleveld

Joanne Bijleveld (35) is getrouwd, heeft twee dochtertjes en woont in Houten. 

'De kerk als instituut heeft te maken met een negatief imago, enerzijds terecht, anderzijds is de kerk onmisbaar voor de samenleving met zoveel goede initiatieven. Graag zet ik mij in om deze positieve kant te laten zien, door in gesprek te gaan met de mensen die zich met Hart en Ziel inzetten voor hun medemens!'

Persberichten bij Joanne Bijleveld