De Monitor: De ADHD-epidemie

In onze tweede uitzending over ‘de ADHD-epidemie?’: scholen die ADHD-medicatie als voorwaarde stellen om een kind toe te laten op school en ouders die voor de keuze worden gesteld: of medicatie of uw kind moet naar het speciaal onderwijs. Gaan scholen hier niet de schreef over?


In de afgelopen tien jaar is het gebruik van ADHD-medicatie verviervoudigd. Ruim 250 duizend mensen in Nederland slikken momenteel pillen tegen hyperactiviteit, impulsiviteit of een korte aandachtsspanne. In ons dossier ‘de ADHD-epidemie?’ onderzoeken wij de de vraag: zijn er steeds meer kinderen met ADHD of hebben wij als maatschappij, opvoeders en onderwijzers steeds meer last van druk en impulsief gedrag?

Ultimatum

Na onze eerste uitzending werden we overladen met reacties van verontruste mensen. Tientallen ouders schrijven ons dat ze zich onder druk gezet voelen door school om hun kind te laten testen op ADHD. In sommige gevallen worden er door scholen zelfs ultimatums gesteld: of medicatie of naar het speciaal onderwijs. Zo lezen we in een brief van school die gericht is aan de ouders van een kind met gedragsproblemen:
‘De vertegenwoordigers van de school adviseren dringend tot het inzetten van medicatie. (…) Indien dit niet het geval is, dan moet buiten de school naar een vervolgtraject worden omgezien.’

Ook ontvangen we een opmerkelijk geluidsfragment in de mail. We horen een ouder, orthopedagoog en mentor met elkaar in gesprek over het probleemgedrag van een kind. Dat zou op school dusdanig uit de hand lopen, dat er nog maar een oplossing lijkt te zijn: of medicatie of naar het speciaal onderwijs. Maar medicatie is geen optie voor deze jongen, vinden de ouders. Bij eerder gebruik was al gebleken dat de jongen erg veel last had van bijwerkingen. Tegelijkertijd willen de ouders hem niet naar het speciaal onderwijs laten afstromen. Een duivels dilemma.