De Monitor: Dokters in de knel

Een aantal huisartsen wordt door haar zorgverzekeraar aangesproken op haar declaratiegedrag: zij zouden mogelijk teveel declareren. Ze vallen buiten de gemiddelden en vallen daardoor op in het computersysteem van de zorgverzekeraars. Zij leggen teveel visites af en besteden teveel tijd aan hun patiënten. Volgens deze huisartsen proberen zij juist meer dan gemiddeld goede zorg te leveren.

De huisartsen voelen zich klem gezet: ze moeten of duizenden euro’s terugbetalen of uiteindelijk inzage geven in patiëntendossiers zodat ze hun declaraties kunnen verklaren aan de verzekeraar. Maar daarmee komt wel hun beroepsgeheim onder druk te staan. In de uitzending van De Monitor wordt duidelijk dat huisartsen onder druk van de verzekeraar en zonder medeweten van hun patiënten medische dossiers laten inzien. In het geval van één verzekeraar blijkt dat zij bij tweehonderd zorgverleners in de dossiers hebben gekeken.