De Monitor: Druk op de mantelzorg

Ongeveer twee jaar kennen wij nu de ‘participatiesamenleving’. Dat betekent dat we minder bij de overheid aan kunnen kloppen voor hulp en meer een beroep moeten doen op ons eigen netwerk. Zo moeten we ook steeds meer zelf voor naasten zorgen. Volgens de laatste cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau zijn er maar liefst vier miljoen mantelzorgers, die zorgen voor hun familieleden, buren of vrienden. Ondertussen worden we steeds ouder en we werken langer door. Deskundigen verwachten dat de druk die mantelzorgers ervaren alleen maar zal toenemen omdat we steeds langer doorwerken. Het gaat dus om een probleem dat almaar groter lijkt te worden.Is dit allemaal nog te combineren? Wordt de druk op de mantelzorger niet te groot? En vragen we niet teveel van werkgevers die steeds meer mantelzorgers de ruimte moeten geven?

En in deze uitzending een vervolg op het dossier Onderwijs. Na onze uitzending ‘kleuter onder druk’, kreeg De Monitor meer dan 150 reacties. Het brengt ons op een nieuw spoor. Scholen moeten van de gemeente verplicht werken met een zogenoemde Voorschoolse en Vroegschoolse-methode, maar veel peuterleidsters en kleuterjuffen laten ons weten dat ze niet achter die methode staan, want het is te beperkt en te gedateerd. Zo laat een tipgever ons weten dat zij met een VVE-methode moet werken van het schoolbestuur, omdat de gemeente Rotterdam dat nu eenmaal heeft besloten. En dat is nog niet alles. Kleuterleiders trekken ook aan de bel en laten weten dat ze gedragsproblemen van kleuters zien toenemen, omdat er te weinig ruimte wordt geboden.