De Monitor: Eindexamens

Wie een goede middelbare school zoekt, heeft hem zo gevonden want alle schoolprestaties worden zorgvuldig bijgehouden. Vooral het slagingspercentage speelt een grote rol. Maar wat zegt dat cijfer? Is een school waar iedereen het examen haalt ook echt een goede school?De Monitor kreeg tips van docenten die zeggen dat sommige scholen met trucs het aantal geslaagden zo hoog mogelijk weet te houden. Een docent zegt: 'Het systeem vraagt er om dat de boel belazerd wordt'.