De Monitor: Gif op bestelling

De Monitor besteedt precies een jaar na het overlijden van Gaby aandacht aan de mogelijkheid om medicijnen voor een zelfgekozen dood op het internet te bestellen. In een veelbesproken uitzending vertelde De Monitor het verhaal van Gaby die aan tinnitus leed en met behulp van de Levenseindekliniek een eind aan haar lijden maakte. De Levenseindekliniek werd daar recentelijk voor op de vingers getikt. Gaby liet destijds weten dat ze een alternatief had voor als het mocht mislopen. Via internet had ze een dodelijk gif besteld in China. De Monitor zoekt uit of dat voor iedereen een begaanbare weg is: dodelijk gif op bestelling.