De Monitor: Lang wachten op letselschade

Slachtoffers van verkeersongevallen moeten vaak een jarenlange strijd voeren met de verzekeraar over hun schadevergoeding. Zeker wanneer het letsel lastig medisch aantoonbaar is, moeten ze vaak lang wachten op hun geld. De grote vraag is of het letsel een direct gevolg is van het ongeval.

Om deze vraag te beantwoorden werken verzekeraars met medisch adviseurs. Hun oordeel speelt een belangrijke rol in de vaststelling van de hoogte van de schadevergoeding. Als de klachten in zijn geheel worden toegeschreven aan het ongeval zal het schadebedrag veel hoger kunnen uitvallen dan wanneer dit verband in twijfel wordt getrokken.

Ook het slachtoffer kan een medisch adviseur inschakelen. Wanneer beide medisch adviseurs het niet eens worden over het verband tussen het letsel en het ongeval kan dit leiden tot een jarenlange strijd. Medisch adviseurs, artsen, advocaten en rechters moeten dan samen uitmaken wat de hoogte van de schadevergoeding moet zijn.

Hoe eerlijk is deze strijd tussen verzekeraar en slachtoffer? De Monitor onderzoekt de rol van verzekeraars en medisch adviseurs in letselschadezaken. Hoe onafhankelijk zijn deze medisch adviseurs? Wat voor een instrumenten gebruiken zij om het schadebedrag zo laag mogelijk te houden? En hoe ver gaan verzekeraars bij privacy-onderzoeken die moeten aantonen dat het letsel minder zwaar is dan slachtoffers claimen?

 

---

In de uitzending onder andere het voorbeeld van Marina Schalke. Zij ligt al 18 jaar in de clinch met haar verzekeraar. Sinds ze aangereden werd door een auto zit ze in een rolstoel, maar volgens de verzekeraar is de oorzaak van haar letsel vooral psychisch.

Letselschadeadvocaat Martin de Witte merkt in de praktijk dat verzekeraars het verband tussen een ongeval en het opgelopen letsel steeds vaker in twijfel. In de uitzending reageert het Verbond van Verzekeraars op de kritiek van slachtoffers en hun advocaten.