De Monitor met Teun van de Keuken

De eerste aflevering van het nieuwe programma De Monitor met presentator Teun van de Keuken  Het programma biedt de mogelijkheid aan klokkenluiders en tipgevers om hun verhaal te vertellen. Aan de hand van die verhalen slaat het team van De Monitor aan het researchen. Het onderzoeksproces kan iedereen volgen via de website van De Monitor. Zo kunnen de tipgevers direct zien wat er met hun tips wordt gedaan. Dit seizoen staan er onderzoeken op stapel naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Sociale Dienst en de strijd tegen kinderobesitas.