De Monitor: Minister Bussemaker wil ingrijpen als opleidingen teveel studenten blijven opleiden

Opleidingen schetsen in hun voorlichting aan scholieren een te positief beeld van de arbeidsmarkt. De Monitor onderzocht de rol en verantwoordelijkheid van universiteiten voor het hoge aantal afgestudeerden dat geen baan vindt. Het programma deed dit onder andere voor de universitaire opleiding Psychologie, waar studenten volgens de studiebijsluiter na 1,5 jaar een baan vinden. Door een fout in deze studiebijsluiter wordt een te rooskleurig beeld gegeven van de kans op werk. Minister Bussemaker van het ministerie OCW erkent in een interview deze verkeerde voorstelling van zaken.

In de studiebijsluiter van psychologie staat vermeld dat 86 procent 1,5 jaar na het afstuderen een baan op niveau heeft, terwijl dit in werkelijkheid slechts de helft is. Uit nader onderzoek van De Monitor blijkt dat uitgever Studiekeuze123 en de Vereniging van Samenwerkende Universiteiten (VSNU), door een verkeerde interpretatie van hun schoolverlatersenquête, foutieve cijfers hebben aangeleverd. In antwoord op Kamervragen over dit onderwerp onderstreepte minister Bussemaker onlangs nog het objectieve karakter van de studiebijsluiters. Instellingen hebben volgens de minister zelf geen invloed op de samenstelling. De verplichte bijsluiters zijn een jaar geleden ingevoerd om te voorkomen dat scholieren een studiekeuze maken die tot werkloosheid of verdringing leidt. In gesprek met De Monitor zegt minister Bussemaker: ‘We willen studenten niet beperken in hun keuze door studies van bovenaf dicht te draaien, daarom is eerlijke informatie  over de aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt juist zo belangrijk.’

Uit onderzoek van De Monitor blijkt dat de universiteiten en Studiekeuze123 een verkeerde indicator hebben gekozen, waardoor de cijfers niet zijn gecorrigeerd voor werkloosheid en er geen onderscheid wordt gemaakt naar niveau.  De cijfers zijn opmerkelijk, omdat psychologie één van de studies is met een structureel overschot. Opleidingsdirecteuren zijn zich ervan bewust dat er teveel  studenten worden opgeleid. Door individuele financiële belangen krijgen opleidingen onderling echter niet de handen op elkaar en de regie ontbreekt om afspraken te maken om studentenaantallen te beperken.

De Monitor, zondag 7 februari om 22.35 op NPO 2