De Monitor: moeder doet aangifte tegen wijkagent vanwege Facebook-bericht

De moeder van een 15-jarig meisje dat door een wijkagent op Facebook is gezet, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Daarin wordt de wijkagent schending van de geheimhoudingsplicht, die hoort bij het vak van politieagent, verweten. Moeder Annette wordt daarin bijgestaan door advocaat Juriaan de Vries van Ficq & Partners Advocaten. De Vries: ‘We denken dat de politie te ver is gegaan met het plaatsen van deze foto op Facebook. Op die manier zijn de privacyrechten van de dochter van Annette enorm te grabbel gegooid.’

Het gaat om een foto die van het minderjarige meisje is gemaakt toen zij een politiebus moest schoonmaken. Deze straf kreeg zij omdat ze ‘ACAB’, ofwel ‘All Cops Are Bastards’, op de politiebus had geschreven. De foto werd door een wijkagent op Facebook gezet. Naast het feit dat met meisje herkenbaar in beeld is gebracht door de politie, wordt ze in hetzelfde bericht beschuldigd van een valse 112-melding. De politie heeft inmiddels toegegeven dat die beschuldiging onterecht is.

Het tv-programma De Monitor (KRO-NCRV) onderzocht hoe de politie online en in tv-programma’s, zoals De Meldkamer (SBS6), informatie deelt. In enkele gevallen heeft de redactie exacte adressen en namen van verdachten kunnen achterhalen door simpelweg naar de beelden te kijken. Zo zijn in tientallen gevallen straten zichtbaar, soms met huisnummers, maar ook worden burgers dusdanig in beeld gebracht dat mensen in hun omgeving hen kunnen herkennen. Ook komt het voor dat kentekens van auto’s of scooters niet onherkenbaar zijn gemaakt.  

NVSA
De Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten (NVSA) onderschrijft de stellingname van De Vries dat de geheimhoudingsplicht door de politie geschonden wordt. Jeroen Soeteman, voorzitter van de NVSA: ‘Ik denk niet dat een agent die online iets plaatst bewust een strafbaar pleegt, maar je kunt ook een strafbare feit plegen zonder dat je daarvan bewust bent. Ik denk wel dat agenten moeten beseffen met wat ze nu doen, hun geheimhouding schendt en dat ze daarmee strafrechtelijk in problemen kunnen komen.’

Dit wordt bevestigd door oud-officier van justitie Aldo Verbruggen. ‘Het gaat hier om politiegegevens die, dat hebben jullie bewezen, herleidbaar zijn tot personen. De wet zegt dat je die gegevens geheim moet houden. De schending van een ambtelijke geheimhoudingsplicht is een strafbaar feit. Dus hier moet de politie zelf niet al te licht over denken.’ Volgens hem moet de politie stoppen met deze ‘malle onzin’ en zich richten op de taken waarvoor ze in het leven geroepen zijn.

Aanpassing tv-programma’s
De politie past daarnaast uitzendingen van het tv-programma De Meldkamer (SBS6) en de online reality serie Robuust Blauw! aan na onderzoek van De Monitor. Dat gebeurt op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM), die goedkeuring geeft aan de uitzendingen. Het OM erkent dat er dingen mis zijn gegaan. Onder meer een uitzending waarbij wij het exacte adres en de naam van een verdachte konden achterhalen zal worden aangepast.

Uitzending
Op dinsdag 30 januari is de uitzending van De Monitor te zien over de online berichtgeving van de politie.