De Monitor: Nieuwe tips over veroordeelde artsen

Opnieuw aandacht voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Eerder kwam De Monitor erachter dat een voor het bezit van kinderporno veroordeelde psychiater cliïenten behandelde die seksueel waren misbruikt. Het programma kreeg naar aanleiding van die zaak nieuwe verontrustende tips over artsen die veroordeeld zijn. Het doet de vraag rijzen of de politiek niet forser moet ingrijpen. Waarom krijgt de Inspectie voor de Gezondheidszorg niet alle informatie over veroordeelde medici van justitie?