De Monitor: Passend onderwijs

In De Monitor van zondag 1 oktober dossier Passend Onderwijs. Zorgleerlingen moeten zoveel mogelijk naar een gewone school, dat is het idee van passend onderwijs. Drie jaar na de invoering van deze wet zijn veel ouders gefrustreerd en docenten overwerkt. Wat gaat er mis? En wat zijn de gevolgen voor het kind?

In 2014 werd het passend onderwijs ingevoerd. Daarmee werden scholen verplicht om een plek te vinden voor iedere leerling. Dus ook voor leerlingen die extra zorg nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege leer- of gedragsproblemen.

Jaarlijks wordt 2,4 miljard euro uitgetrokken voor passend onderwijs. Maar uit een rapport van de Rekenkamer blijkt dat het totaal onduidelijk is of dit geld ook echt ten goede komt aan zorgleerlingen. En wat vooral opvallend is: er blijken grote verschillen te zijn tussen scholen. Met de komst van passend onderwijs is het aan de scholen zelf om te bepalen welke ondersteuning zij wel kunnen bieden, en welke niet. En zo kan een kind in de ene plaats prima meedraaien op een reguliere school, terwijl het elders naar het speciaal onderwijs moet.

De Monitor onderzoekt de gevolgen van het passend onderwijs voor het kind. Want hoe passend is dat onderwijs eigenlijk? We brengen de resultaten van een onderzoek in samenwerking met Duo Onderwijsonderzoek onder ruim 1000 leerkrachten. Hoe staat het met passend onderwijs bij hen in de klas? Kunnen zij leerlingen de ondersteuning bieden die ze nodig hebben? En wat zijn de gevolgen voor de rest van de klas?

KRO-NCRV is mediapartner van de Nationale Onderwijs Week. Onder de noemer van gelijke kansen hebben we samengewerkt met de Stichting Nationale Onderwijs week, de gemeente Nijmegen en Viewpoint producties om een volwaardig programma voor elkaar te krijgen. Gelijke kansen in het onderwijs is een belangrijke thema voor onze maatschappelijke verankering. Een belangrijke sleutel voor gelijke kansen in de Nederlandse samenleving ligt in het onderwijs. Gelijke kansen speelt als thema al zo’n 15 jaar, maar sinds de publicatie van de Staat van het Onderwijs is het weer actueel.