De Monitor: PGB-fraude

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kun je zelf zorg of hulp inschakelen. Als zorgbehoevende ben je budgethouder en verantwoordelijk voor de juiste besteding van het toegekende bedrag. Maar er zijn gevallen waarbij minderjarige budgethouders van een persoonsgebonden budget, opdraaien voor een pgb-schuld. Die schuld kan opstaan omdat er bewust fraude is gepleegd door een zorginstelling of ouder. En soms omdat het pgb niet goed verantwoord kan worden en het zorgkantoor daarom achteraf met een terugvordering komt.

Hoe vaak komt dit voor? En hoe terecht is het dat minderjarigen of verstandelijk beperkten daarvan de dupe zijn en zelfs verantwoordelijk worden gehouden? Moet niet de ouder, zorgverlener of zorginstelling die nalatig is geweest verantwoordelijk worden gehouden voor deze pgn-fraude? In de uitzending meerdere voorbeelden van jongeren die nu met een gigantische schuld zitten buiten hun toedoen. Hoe heeft de schuld kunnen opstaan en wie zijn daar voor verantwoordelijk? En hoe kan het dat binnen onze rechtsstaat mensen verantwoordelijk worden gehouden voor schulden die ze zelf niet hebben gemaakt?