De Monitor: Provincie Brabant voor experiment met drukjacht

Om de explosieve groei en de bijbehorende overlast van wilde zwijnen terug te dringen, sluit de provincie Brabant zich aan bij het plan voor het toestaan van drukjacht. De provincie schaart zich daarmee achter de zogenoemde ‘zwijnentafel’ in de regio Heeze-Leende, die in De Monitor pleit voor het toestaan van de drukjacht.

‘Wat er vooral nodig is, is dat er meer ruimte komt om het goed te kunnen bejagen. Dan denk ik in bepaalde situaties aan drukjacht,’ zegt burgemeester Paul Verhoeven van de gemeente Heeze-Leende voor de camera van De Monitor (KRO-NCRV). Hij riep als voorzitter van de regionale zwijnentafel de provincie op om jagers een vergunning te verlenen voor de controversiële jachtmethode. Bij drukjacht worden zwijnen opgedreven richting schutters.

Volgens Verhoeven is deze jachtmethode noodzakelijk om de overlast van zwijnen beheersbaar te houden. Hoewel een toenemend aantal zwijnen wordt afgeschoten, stijgt ook het aantal aanrijdingen en wordt de schade aan gewassen ook niet minder.

Buiten de officiële leefgebieden op de Veluwe en in het oosten van Limburg geldt een zogeheten nulstand. Hier mogen geen zwijnen voorkomen vanwege verkeersgevaar en het risico op besmettelijke dierziekten. Onder varkenshouders groeit de ongerustheid over de Afrikaanse varkenspest die vanuit het oosten van Europa westwaarts trekt. Tegen Afrikaanse varkenspest kan niet worden gevaccineerd. Verhoeven: ‘De consequenties bij een veterinaire ziekte zijn niet te overzien voor Nederland als je dit zo laat doorgaan.’

Desgevraagd laat gedeputeerde Van den Hout weten dat de nulstand wat hem betreft niet haalbaar is, maar dat de provincie bereid is mee te werken aan een proef met drukjacht. Of dat ook in de hele provincie Brabant plaats zal vinden moet de komende maanden blijken. In Brabant wordt het beleid regionaal bepaald door zogenoemde zwijnentafels, waarin jagers, boeren en natuurorganisaties samenwerken. Natuurmonumenten laat De Monitor weten deze methode in haar gebieden niet toe te staan en vindt dat eerst ‘bestaande methoden goed moeten worden benut’. 

De faunabeheereenheid Noord-Brabant moet nog advies uitbrengen over het beheer van wilde zwijnen voor de komende jaren. Dat advies wordt binnenkort verwacht.

De Monitor: Provincie Brabant voor experiment met drukjacht, dinsdag 11 september om 21.25 bij NPO 2.