De Monitor: Tekort aan gespecialiseerd verpleegkundigen groter dan verwacht.

Ziekenhuizen moeten ruim twee keer meer gespecialiseerd verpleegkundigen en medisch ondersteunend personeel gaan opleiden om de personeelstekorten tegen te gaan. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Capaciteitsorgaan, zij adviseren de zorgsector en de overheid. Of de tekorten binnen enkele jaren ook daadwerkelijk zijn opgelost is de vraag. ‘Dat durf ik nog niet te voorspellen’, zegt voorzitter Ernst Kuipers van de NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra) in het televisieprogramma De Monitor.
 
‘Ik weet wat ons nu te doen staat’, aldus Kuipers in de uitzending van dinsdag 27 november. ‘Er wordt met man en macht gewerkt, maar een dergelijke opschaling vraagt wel tijd’, legt hij uit. Volgens het nieuwste advies van het Capaciteitsorgaan moeten dat er zo’n 5600 per jaar zijn. Ter vergelijking: in 2017 stroomden 2500 studenten de opleidingen voor gespecialiseerd verpleegkundigen en medisch ondersteunend personeel in.
 
In een eerder rapport uit 2016 werd al geadviseerd het aantal opleidingsplaatsen in ziekenhuizen fors te verhogen. Mede omdat dat aantal niet is gehaald lopen de verwachte tekorten nu snel op. Ook vergrijzing en complexere patiënten zorgen voor een grotere vraag naar gespecialiseerd verpleegkundigen. Daarom adviseert het Capaciteitsorgaan nu een fors hogere instroom, ruim 60 procent meer dan in het eerdere advies.
 
‘Het is onzeker of de forse extra instroom in de praktijk gerealiseerd kan worden’, stelt het Capaciteitsorgaan vast. Ook Kuipers noemt het een zware taak voor de ziekenhuissector. ‘Je kan niet in twee jaar, en ook nu in de komende periode, 60 procent meer gaan opleiden. Dat wordt een enorme uitdaging.’ De fors hogere instroom vraagt volgens Kuipers namelijk ook om een vergelijkbare stijging van de begeleiding op de vloer. En daar is de druk al hoog. ‘Dus dat vraagt ontzettend veel van het bestaande personeel, de mensen die moeten opleiden, en daarmee ook van de ziekenhuizen’, aldus de NFU-voorzitter.
 
Minister: ‘Geen goede ontwikkeling’
Ook minister Bruins (Medische Zorg en Sport) vindt het ‘geen goede ontwikkeling’ dat de ziekenhuizen in de afgelopen jaren minder hebben opgeleid dan werd geadviseerd. ‘Dit ondanks de kostendekkende financiering voor het opleiden van medisch-ondersteunend personeel en gespecialiseerd verpleegkundigen, die ik al sinds 2010 beschikbaar stel’, zo laat hij in een brief aan de Tweede Kamer weten. De minister wil daarom nog voor het einde van het jaar met de ziekenhuizen om tafel.
 
Uitzending De Monitor
Ziekenhuizen kampen met een tekort aan gespecialiseerd verpleegkundigen en medisch ondersteunend personeel. Met alle gevolgen van dien: operaties worden uitgesteld en de werkdruk neemt toe. Verpleegkundigen op de Intensive Care en de Spoedeisende Hulp laten in deze uitzending van De Monitor zien hoe het personeelstekort inmiddels grote invloed heeft op hun werk. Is opleiden de oplossing?
 
De Monitor, dinsdag 27 november bij KRO-NCRV om 21.25 uur op NPO 2.