De Monitor: Verontruste wethouders

Hoe denken de wethouders in Nederland over het overhevelen van de zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten? De Monitor ondervraagt gemeentebestuurders over hun ervaringen met de nieuwe situatie. Kunnen ze het aan, voor welke problemen komen ze te staan en hoe ziet de nabije toekomst er uit?