De Monitor: Werkgevers fluiten vertrouwenspersonen terug bij hulp aan slachtoffers intimidatie

Uit een enquête van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) in samenwerking met onderzoeksprogramma De Monitor (KRO-NCRV), blijkt dat ruim 80 procent van de vertrouwenspersonen wil dat hun rechtspositie in de wet wordt verstevigd. Zo is te zien in de uitzending van dinsdag 6 maart.
 
De vertrouwenspersonen willen een wettelijke verankering van hun functie om slachtoffers van (seksuele) intimidatie en pesten beter bij te kunnen staan. Tien procent van de interne vertrouwenspersonen geeft aan wel eens teruggefloten te zijn door hun werkgever nadat zij zich hadden ingezet voor een slachtoffer. Voor externe vertrouwenspersonen geldt dat zelfs in 23 procent van de gevallen.
 
Rechtsbescherming
De beroepsvereniging voor vertrouwenspersonen wil dat bedrijven wettelijk verplicht worden om een goed opgeleide vertrouwenspersoon aan te stellen. Daar moet ook rechtsbescherming voor de vertrouwenspersoon bij zitten, want volgens de LVV zijn vertrouwenspersonen op dit moment vogelvrij. Een betere rechtspositie maakt het makkelijker om druk op het management van een werkgever uit te oefenen om slachtoffers daadwerkelijk bij te staan. Zonder dat vertrouwenspersonen bang hoeven te zijn om zélf hun baan kwijt te raken.
 
Dubbel de dupe
Nu durven veel slachtoffers van (seksuele) intimidatie en pesten uit angst en schaamte vaak niet bij hun leidinggevende of vertrouwenspersoon aan te kloppen. En al helemaal niet als hun baas zelf de dader is. De angst om ongewenst gedrag van collega’s te melden, blijkt niet helemaal onterecht.
 
Volgens bureau Bezemer, Kuiper & Schubad, specialist in de aanpak van ongewenste omgangsvormen, worden slachtoffers in meer dan de helft van de gevallen ‘dubbel de dupe’. Ten eerste door de intimidatie zelf en daarna nog eens omdat zij vaak vanwege de ‘verstoorde’ verhoudingen thuis komen te zitten. Of zij worden overgeplaatst naar een andere afdeling, terwijl de dader(s) blijven zitten.
 
Eén op de zes werknemers heeft last van pestende of opdringerige collega’s. Dat betekent ruim 1,2 miljoen mensen in Nederland. En dat is niet zonder gevolgen. Ongewenst gedrag op de werkvloer is namelijk een grote veroorzaker van werkstress, beroepsziekte nummer 1, en zorgt regelmatig voor verzuim.
 
De Monitor: Ongewenst gedrag op de werkvloer, 6 maart om 21.25 uur op NPO2.