De Monitor: Zorgen over het keukentafelgesprek

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg, ouderenzorg en de gehandicaptenzorg: de decentralisatie. Deze zorg wordt dus niet meer vanuit het rijk aangeboden en betaald, maar vanuit het dorp of de stad waar de cliënt woont. In een eerdere uitzending liet De Monitor zien dat in sommige gemeenten niet zorgvuldig wordt omgegaan met de medische gegevens van kinderen en jongeren die jeugdhulp krijgen. Wie bepaalt bij de gemeente of een kind jeugdhulp krijgt: is dat een arts of een ambtenaar? Welke gegevens worden daarvoor ingezien? En wat gebeurt er met de medische gegevens die de gemeente in handen heeft?

De Monitor onderzocht en liet zien hoe gemeenten omgaan met privacy bij het uitvoeren van de nieuwe jeugdwet en dat dat lang niet altijd goed ging. In reactie op die uitzending kwamen nieuwe tips binnen over de decentralisatie. Een van de tipgevers sneed een nieuw punt aan: commerciële belangen tijdens keukentafelgesprekken. Bij deze gesprekken wordt geïndiceerd wat de zorg is die iemand nodig heeft die bij de gemeente hier voor heeft aangeklopt. In de praktijk zit de zorgverzekeraar aan tafel om dit met de cliënt in kwestie te bespreken. De tipgever van De Monitor beweert dat er gesjoemeld wordt bij het indiceren van de zorg tijdens het keukentafelgesprek. Meerdere tipgevers bevestigen het verhaal. Maar klopt het? Zitten zorgverzekeraars met twee petten op aan tafel?