De Monitor:Onbegrijpelijke energielabels

De Monitor over de ondoorzichtigheid van de energielabels. Onbegrijpelijke energielabels trekken een rookgordijn op rondom Nederlandse huurprijzen. Onze huizen moeten energiezuiniger worden. Zo sparen we het milieu en blijft de gasrekening betaalbaar. Daarom is het energielabel in het leven geroepen waarmee onzuinige huizen van zuinige worden gescheiden. Maar wat klopt er van de 2,5 miljoen labels op Nederlandse huurwoningen? Welk belang hebben verhuurders bij zo’n label? En wat kunnen huurders doen om zo’n label te bestrijden? 


Sinds 2011 worden alle woningen in Nederland ingedeeld in energieklassen. Van zeer moderne energieneutrale woningen, tot woningen die niet of nauwelijks geïsoleerd zijn. De bedoeling is dat die onzuinige woningen verdwijnen. Verhuurders mogen daarom het energielabel meenemen in de huurprijs. Een beter label betekent een hogere huur, want de huurder betaalt minder stookkosten, zo is de gedachte. Maar is dat altijd terecht?

Steeds meer Nederlanders hebben moeite om de maandelijkse energielasten op te brengen. Meer dan veertig procent van de Nederlanders besteedde in 2013 10% van hun inkomen aan gas en licht. Vanaf die grens spreek je van energiearmoede: je moet andere dingen laten om je energielasten te betalen. Het is dus een goed streven om woningen te isoleren. Maar wat als die isolatie een minimale verlaging van de stookkosten betekent, maar wel een fikse verhoging van de huur?

De Monitor kreeg meerdere tips waaruit blijkt dat er nogal wat mis gaat met energielabels op huurwoningen. Zo klagen huurders dat het energielabel van hun woning te hoog is ingeschat. Of dat de isolatie waarvoor ze wel betalen er helemaal niet is. We zoeken de bewoners op, onderzoeken hun huizen en vragen de verhuurders om een reactie. Dan blijkt dat we een systeem hebben opgetuigd dat nog maar weinig mensen begrijpen en dat huurders zich amper kunnen verweren wanneer hun label niet klopt.