De Monitor: Presentator Teun van de Keuken richt eigen school op

Presentator Teun van de Keuken van het KRO-NCRV-programma De Monitor heeft een particuliere school opgericht in Amsterdam. ‘De Vluchtheuvel’ moet een plek worden voor kinderen die vastlopen in het reguliere onderwijs. Van de Keuken: ‘Ik heb na verschillende reportages over ellende in onderwijsland besloten het dan zelf maar te gaan doen. Iedereen kan tenslotte een school oprichten in Nederland.’

 Met zijn actie toont de presentator aan met welk gemak je in Nederland een school op kunt richten en leerplichtige leerlingen les kunt geven. ‘Je zet een bord in de tuin, brengt het ministerie op de hoogte en dat is het dan. Er is mij vooralsnog niets gevraagd over mijn lesplan, docenten of de leerlingen die ik les ga geven.’

Niet alleen de oprichting van een particuliere school is een stuk eenvoudiger dan die van een reguliere school. Ook de eisen waaraan de school moet voldoen als deze eenmaal draait zijn minder streng. Zo is er geen minimum aantal lesuren, zijn toetsen en examens niet verplicht, en is er geen verplichte medezeggenschapsraad.

Ongeveer een half jaar na oprichting van een particuliere school controleert de inspectie of de school aan de voorwaarden voldoet. Tot die tijd voldoen de leerlingen officieel niet aan de leerplicht maar onderneemt de leerplichtambtenaar geen actie.

Van de Keuken kiest bewust voor een particuliere school, ‘omdat ik dan aan minder regels gebonden ben’. Zo zijn leerlingen op De Vluchtheuvel vrij om zelf hun dag in te delen, is de school het hele jaar geopend en zijn er geen verplichte toetsen. Al die vrijheden betekenen volgens de presentator niet dat leerlingen niks leren op De Vluchtheuvel. ‘Wij volgen gewoon het curriculum van reguliere scholen. Leerlingen moeten wel goed voorbereid worden op de maatschappij en het vervolgonderwijs.’

Van de Keuken maakte onlangs twee reportages over de gevolgen van de Wet passend onderwijs. Volgens die wet moeten scholen sinds 2014 verplicht onderdak bieden aan kinderen met leer- of gedragsproblemen. Hij sprak met tal van ouders van kinderen die uiteindelijk voor particulier onderwijs kozen omdat de kinderen ondanks deze wet niet de ondersteuning en begeleiding kregen die zij nodig hadden.

Uit een onderzoek van De Monitor in samenwerking met Duo Onderwijsonderzoek bleek vorig jaar dat 90 procent van de leerkrachten in het basisonderwijs stelt te weinig tijd te hebben voor de extra ondersteuning van zorgleerlingen. Ook toonde De Monitor aan dat scholen soms de wet overtreden door leerlingen onder te brengen op particuliere scholen. Particuliere scholen kunnen soms wel de begeleiding bieden die op reguliere scholen niet voorhanden is.

Van de Keuken wil met zijn school juist deze kinderen helpen. ‘Als de toekomst van de jeugd je aan het hart gaat kun je reportages maken over het onderwijs. En dat zullen we ook zeker blijven doen. Maar je kunt ook besluiten er zelf iets aan te gaan veranderen.’

Naast zijn werk voor de Vluchtheuvel zal Van de Keuken De Monitor blijven presenteren.

Dinsdag 6 februari in De Monitor: De vrijheid van particuliere scholen om 21.25 uur op NPO 2.