De Monitor: Spoedzoekers op de woningmarkt

Spoedzoekers op de woningmarkt zijn mensen die snel een woning nodig hebben, maar geen urgentie krijgen omdat hun situatie daarvoor niet ‘schrijnend’ genoeg is. Maatschappelijke organisaties waarschuwen dat een steeds grotere groep hierdoor tussen wal en schip valt. Want als je bijvoorbeeld na een scheiding een woning nodig hebt, waar kun je dan naartoe? En wat gebeurt er als je vanuit woningnood op een vakantiepark of camping terecht komt?

De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn nu al lang en lopen nog steeds verder op. Dat merken ook de ‘spoedzoekers’ die hun verhaal doen in De Monitor. Verpleegkundige Jenny Bijlemeer, die na een scheiding een woning zoekt voor haarzelf en haar twee kinderen: ‘Ik hoorde van de gemeente dat ik me kon melden bij de dak- en thuislozenopvang. Maar dat wil je natuurlijk helemaal niet als er verder helemaal niks met je aan de hand is.’

‘Tussen wal en schip geduwd’
Bij de Leidse dak- en thuislozenopvang De Binnenvest zien ze dat dit steeds vaker gebeurt. Directeur Emmy Klooster: ‘Wij zien steeds meer gescheiden moeders, maar ook vaders, die bij ons aankloppen omdat ze geen woning hebben. Wij moeten ze dan wegsturen. Want ze horen niet tot onze doelgroep: mensen met een woonprobleem gecombineerd met psychosociale problemen of verslaving.’ En zo ontstaat een groep die ‘niet tussen wal en schip valt, maar ertussen wordt gedúwd’, aldus het Noordwijkse raadslid Lenie Zoetendaal.

Spoedzoekers op vakantieparken
Spoedzoekers nemen vaak hun intrek in vakantieparken omdat een particuliere huurwoning te duur is en een sociale huurwoning niet beschikbaar. Maar daar krijgen zij steeds vaker met handhaving te maken, zoals bijvoorbeeld Charlie Ruchtie. Hij vraagt zich af wat voor hem het alternatief is gezien het gebrek aan sociale huurwoningen. ‘De keuzes die in de politiek worden gemaakt, hebben geleid tot dit probleem. Ik woon niet permanent op een recreatiepark om de wet te omzeilen, maar vanuit bittere noodzaak.’

Camping Kafka
Activistisch onderzoeker Klaas Burger woonde voor zijn project ‘Camping Kafka’ een paar maanden op een Nederlandse camping. ‘De groep mensen die op een vakantiepark woont is niet een ‘sexy’ groep die een creatief beroep heeft en een stacaravan een ‘tiny house’ noemt. Je vindt op vakantieparken mensen die daar terecht zijn gekomen vanuit een acute woonvraag. Die woonvraag moet wel beantwoord worden door de overheid.’

Dinsdag 13 februari in De Monitor: Spoedzoekers op de woningmarkt om 21.25 uur op NPO 2.