Van Meenen (D66): strenger toezicht op particulier onderwijs

Op particuliere scholen is er geen minimum aantal lesuren, zijn toetsen en examens niet verplicht, en hebben de scholen geen zorgplicht. Waar reguliere scholen sinds de invoering van de wet passend onderwijs in 2014 verplicht zijn om ieder kind een passende plek te bieden, mogen particuliere scholen zelf bepalen welk kind ze aannemen. ‘ Niet aanvaardbaar’ zegt Tweede Kamerlid Van Meenen.

De Monitor vergeleek de eisen die aan deze scholen worden gesteld met de eisen van reguliere scholen. Hoewel kinderen op particuliere scholen gewoon aan de leerplicht voldoen, wordt het onderwijs dat zij volgen minder streng gecontroleerd. Van Meenen wil daar nu met een wetswijziging een einde aan maken.

Tal van ouders kozen voor particulier onderwijs omdat hun kind in het reguliere onderwijs vastliep. Vooral het zogenoemde democratisch onderwijs en het spirituele Ik Ben Bewust Onderwijs (IBBO) blijken populair. Hier bepalen leerlingen zelf wat, wanneer en hoe ze leren. Hoogleraar neurowetenschap en schrijver van de bestseller ‘Het Tienerbrein’ Jelle Jolles stelt dat leerlingen juist ‘structuur, sturing en gerichte inspiratie’ in de schoolklas nodig hebben.

Het ministerie van Onderwijs laat in een reactie weten dat de overheid minder eisen stelt aan het particuliere onderwijs ‘omdat de overheid dit onderwijs niet betaalt’. Volgens Van Meenen moet dit vraagstuk niet vanuit de bekostiging maar vanuit het belang van het kind worden benaderd. ‘Elk kind in Nederland heeft recht op het beste onderwijs.’ Van Meenen concludeert na een gesprek met de onderwijsinspectie dat de wet moet worden aangepast. Hij wil dat de inspectie dezelfde bevoegdheden krijgt om particuliere scholen te controleren als zij bij reguliere scholen heeft. De inspectie wil niet reageren op het voorstel van Van Meenen, en stelt dat zij enkel een uitvoerende instantie is. Het is aan de politiek om te bepalen waar de inspectie de scholen op controleert.

Van Meenen heeft goede hoop dat de minister zijn plan uit gaat voeren. ‘En mocht dat niet zo zijn: Ik geef niet op. Zo kennen de mensen mij niet in het land.’

De Monitor: De vrijheid van particuliere scholen, op dinsdag 6 februari om 21.25 uur bij NPO2.