De Verwondering: Antoine Bodar

Onlangs verscheen Droef gemoed, waarin priester Antoine Bodar openhartig vertelt over zijn omgang met depressiviteit. Hij noemt zijn ‘droef gemoed’ een handicap waarmee hij heeft leren omgaan. De Duitse priester en filosoof Romano Guardini schreef dat depressies relatief vaak voorkomen bij mensen die naar de zin van het leven zoeken. Dat herkent hij. Als kind, maar ook in zijn voorbeeldfunctie als priester. Uit zijn geloof put hij kracht om de donkere perioden door te komen.

Op depressie rust nog steeds een taboe en daarom kiest Bodar er nu voor zijn verhaal te delen. De hoogten en diepten van zijn gemoed komen duidelijk naar voren in zijn gekozen tekst.

Inspirerende tekst

De Heer is mijn herder,
mij zal niets ontbreken. 
Hij wijst mij te liggen
in grazige weiden,
Hij voert mij naar wateren der rust.       
Hij behoedt mijn ziel voor verdwalen.   
Hij leidt mij in sporen van waarheid
getrouw aan zijn naam.

Moest ik gaan door het dal van de schaduw des doods,
kwaad zou ik niet vrezen.
Want naast mij staat Gij,
uw stok en uw staf,
zij doen mij getroost zijn.
Een tafel richt Gij mij aan
in het aangezicht van mijn belagers       
en zalft met olie mijn hoofd.

Mijn beker vloeit over.                                   
Zo zijn dan geluk en genade om mijn schreden
al de dagen mijns levens.
Verblijven mag ik in het huis van de Heer
tot in lengte van dagen.               

Uit: Psalm 23, Een Psalm van David, Ida Gerhardt (1905-1997)

De Verwondering, zondag 11 februari om 8.25 op NPO 2.