De Verwondering Paasviering vanuit Nijkleaster in Jorwert

Met de overgang van Stille Zaterdag naar Eerste Paasdag komt de NCRV met een bijzondere Paasviering uit Nijkleaster in Jorwert. Thema van deze viering is ‘Uit de doeken’, voorganger is Hinne Wagenaar. Muziek wordt verzorgd door Hindrik van der Meer. Nijkleaster is een pioniersplek van de Protestantse Kerk, een plaats waar mensen elkaar ontmoeten in liturgie en gesprek, stilte en wandeling.

In een meditatieve viering stelt predikant Hinne Wagenaar de vraag hoe wij elkaar in het licht van het Paasverhaal kunnen bevrijden. Tijdens de viering klinkt er in het prachtige kerkje van Jorwert muziek uit de traditie van Taizé, Iona en liederen uit de gemeenschap van Nijkleaster zelf. Het licht van de Paaskaars wordt binnengebracht om in afwachting van de morgen de nacht te verlichten. Voorafgaand aan de viering gaat Annemiek Schrijver met ds. Hinne Wagenaar én met enkele gasten in gesprek. 

Uit de doeken 
Doeken spelen een belangrijke rol in de bijbel: bij de geboorte van Jezus wordt hij in doeken gewikkeld en bij het Paasverhaal vinden de vrouwen in de vroege morgen een leeg graf met achtergelaten doeken. Ook in het verhaal van de opwekking van Lazarus spelen doeken een centrale rol. Nadat Lazarus door Jezus uit het graf is geroepen, moet hij door de ontzette omstanders van zijn doeken worden bevrijd. 

Nijkleaster
Nijkleaster staat voor stilte, bezinning en verbinding. Diverse activiteiten rondom deze woorden worden georganiseerd in en vanuit de kerk van Jorwert. De kleaster-kuier (de kloosterwandeling) vormt daar vaak een onderdeel van. In de drieslag van Kerk-Kroeg-Klooster is Nijkleaster momenteel bezig om een fysiek klooster te realiseren. 

De Verwondering viering 
De NCRV wil met ‘De Verwondering viering’ op verschillende momenten in het kerkelijk jaar stil staan bij de protestants-christelijke liturgie en traditie. De vieringen komen uit verschillende plekken in het land. De eerste Verwondering-viering kwam met Kerstmis vanuit Bloemendaal, de tweede met Pasen vanuit Jorwert. De Paasviering vormt met uitzendingen van Jacobine op zondag & De Verwondering de paasprogrammering van de NCRV. 
Stille Zaterdag 31 maart om 23.30 uur bij de NCRV op NPO 2.