De Verwondering: Samuël Gerrets       

Als enig kind was Samuël Gerrets de vaste tolk voor zijn dove ouders. Zijn inlevingsvermogen is een schat voor het leven geworden, maar heeft ook veel van hem gevraagd. Samuël was de brug naar de wereld van de horenden. Zo onderhandelde hij als kleine jongen voor zijn vader over de aankoop van een auto en tolkte als zijn ouders een afspraak bij de huisarts hadden.

Om te voorkomen dat Samuël een taalachterstand opliep, stimuleerden zijn ouders het lezen al vroeg. Hij sloeg een klas over en groeide op als een verantwoordelijk en leergierig jongetje. Hoe heeft zijn dienstbare jeugd hem gevormd?

Inmiddels is Samuël zelf vader van twee kinderen. Zijn oudste zoontje heet Thomas. Zijn inspirerende tekst gaat dan ook over dit Bijbelpersonage. Hij wordt als ongelovige neergezet, terwijl het Samuël raakt dat Jezus hem geeft wat hij nodig heeft. Iedereen heeft iets anders nodig. Samuël groeide zelf op in een evangelisch nest, maar is momenteel zoekende naar zijn geloofstaal. In de stilte, waar hij in zijn jeugd zo aan gewend is geraakt, zoekt hij zijn toevlucht. Aan het begin van de Vastentijd geeft hij ons een zegen mee.

Inspirerende tekst:
‘Daarna zeide Hij tot Tomas: ,,Breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek die in mijn zijde, en wees niet ongelovig, maar gelovig’’.’
Uit: De Bijbel, Johannes 20:27, vertaling: NBG

De Verwondering, zondag 18 februari 2018 om 08.25 uur bij de NCRV op NPO 2.