Kruispunt: Afgesloten, maar nog niet voorbij…

Schrijnend, aangrijpend en talrijk zijn de berichten over seksueel misbruik die in Nederland in de loop van 2010 bekend worden. Een donkere episode in de geschiedenis van de Rooms Katholieke Kerk.

De commissie Deetman wordt door de Kerk in het leven geroepen om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar aard, omvang en gevolgen van het misbruik. Vijf jaar na het onderzoek van Deetman sluit op 1 mei 2015 de termijn voor het indienen van klachten over seksueel misbruik binnen de Rooms Katholieke Kerk. Deetman noemde het misbruik van kinderen ernstig en ging uit van 10.000 tot 20.000 slachtoffers. Nu, na 5 jaar, blijkt dat er ruim 3500 slachtoffers zich meldden. Hoe is het de slachtoffers vergaan en wat heeft het onderzoek ze gebracht? KRO Kruispunt maakt de balans op.

Stien Grob werd misbruikt door een pater in Doetinchem. Bij de klachtencommissie werd haar verhaal gegrond verklaard. Toch was Stien niet opgelucht. Dat kwam pas na de zogenoemde herstelgesprekken. “De abt toonde echte empathie, hij leek geschokt te zijn, dat kon ik aan zijn gezicht zien. Dit proces heeft me weer eigenwaarde gegeven, ik voel me bevrijd.”

Dat Stien haar verhaal aanhangig heeft gemaakt, is nog steeds bijzonder. Volgens Annemie Knibbe voorzitter van de VPKK (vrouwenplatform kerkelijk kindermisbruik) doen vrouwen er langer over met hun misbruik verleden naar buiten te komen: ‘Vrouwen willen hun directe omgeving niet met dat zware verleden belasten. Mannen durven toch meer de strijd aan te gaan om hun recht te halen. Een aantal mannelijke congregaties hebben het goed gedaan in hun houding naar slachtoffers toe. Bij de vrouwelijke congregaties ken ik niet één succesverhaal wat dat betreft.”

En dat schetst het verhaal van Gonny de Jong. Zij werd misbruikt door een non op een internaat in Wognum. Gonny: ‘Mijn hele leven heb ik gezwegen over het misbruik in het internaat. Toen ik eindelijk de moed had er bij de klachtencommissie over te praten kwam het als een grote klap dat mijn klacht ongegrond werd verklaard.’

Oprechte spijtbetuigingen en erkenning lijken essentieel voor het helingsproces van de slachtoffers. Mark Klabbers werd misbruikt door een pater op een Jezuïetenschool in Nijmegen. Met andere slachtoffers vormde hij een lotgenotengroep. Ze zochten direct contact met de overste van de Jezuïeten en al snel volgde er een mediationtraject. Mark: “Die gesprekken hebben me heel veel goed gedaan. Eindelijk kreeg ik de erkenning voor het leed dat mij is aangedaan.”

Kruispunt: Afgesloten, maar nog niet voorbij…, zondag 10 mei om 23.10 uur op NPO 2.