Kruispunt: Doodgewoon – 30 jaar hospice zorg

De behoefte aan een plek in een hospice waar je in alle rust de laatste fase van je leven in kunt gaan neemt nog steeds toe. Nederland telt nu 150 kleinschalige hospices. Opvallende ontwikkeling is dat 95% van de mensen die binnenkomen bij een hospice met een euthanasiewens, toch besluiten hiervan af te zien. Sinds de start, dertig jaar geleden, van het zogenoemde bijna-thuis huis, volgt Kruispunt de ontwikkelingen van hospice-zorg in Nederland op de voet. Hoe zorgen de hospices dat de de kleinschaligheid en nabijheid gewaarborgd blijft met een toenemende vraag? 

Dood een taboe
Het is huisarts Pieter Sluis die eind jaren tachtig, in een rijtjeshuis in Nieuwkoop, het eerste hospice van Nederland begint. In tegenstelling tot dertig jaar eerder is de dood nu geen taboe meer. Dat ondervind Sluis aan den lijve. Als hij zijn zoontje verliest aan wiegendood is er niemand, ook niet in de medische wereld, met wie hij over zijn emoties kan praten. Uiteindelijk vindt hij antwoorden bij psychiater Elisabeth Kübler-Ross. Zij is de grote pionier op het gebied stervensbegeleiding. Zij begrijpt dat naast de zorg emoties minstens zo belangrijk zijn. Pieter Sluis blikt terug op die pionierstijd.

Moderne rituelen
De zorg in hospices heeft een enorme vlucht genomen, met moderne rituelen om afscheid te nemen en ruimte om over dat afscheid na te denken. In hospice Dignitas in Hoorn wordt naast medische zorg ook aanvullende zorg geboden zoals massages, muziektherapie en zelfs humor om de gasten tot rust te brengen en zich thuis te laten voelen. Verpleegkundigen, vrijwilligers en gasten vertellen openhartig over het doodgewone leven in een hospice.
Kruispunt, zondag 20 mei om 23.10 uur op NPO 2.