Kruispunt: Lotgenoten in Lourdes

Kruispunt reist op 5 juni mee met de unieke bedevaart naar Lourdes door nabestaanden van slachtoffers van geweldsmisdrijven. Het is de eerste keer dat Justitie in samenwerking met een aantal instellingen voor slachtofferhulp een dergelijke initiatief neemt. De deelnemers hopen dat de kracht van Lourdes helpt bij de verwerking van hun verlies.

Het leven van Roser Vlug veranderde op haar zevende in een klap toen haar moeder werd vermoord door haar vader. Daardoor verloor ze beide ouders in een keer. Vader belandde in de gevangenis en Roser werd door een pleeggezin opgevangen. Drie jaar geleden heeft ze haar vader bezocht met haar twee kinderen om hem zijn daad te vergeven. Roser was de eerste die zich aanmeldde voor de lotgenoten bedevaart. Ze hoopt dat er in Lourdes wellicht ‘deurtjes’ opengaan die nu nog dichtzitten, zoals ze dat noemt.

Datzelfde geldt ook voor Wanda Beemsterboer, die ruim 9 jaar geleden haar dochter Nadine verloor. Ze werd met messteken gedood door haar ex-vriend. Om het verlies een plek te geven richtte ze samen met man Jacques de Nadine foundation op. Hun doel is om zinloos geweld te bestrijden. Lourdes kan volgens Wanda louterend werken voor de slachtoffers. Zelf ondervond ze steun aan het beeld van Maria, een vrouw die, net als zij, ook een kind verloor.

Loes Soepnel heeft samen met haar vriendin Maaike besloten aan de bedevaart deel te nemen. Beiden hebben ze een echtgenoot verloren door geweld. Op de verjaardag van Loes Soepnel werd 5 jaar geleden haar man in zijn dierenartspraktijk met een hamer gedood door zijn schizofrene zoon. ‘Je partner verliezen is heel zwaar’, stelt Loes en de enige die je begrijpt is iemand die hetzelfde heeft meegemaakt. Ze gaat er vanuit dat het een emotionele reis wordt en hoopt verder te komen met de verwerking van de moord.

Aalmoezenier Jan van Lieverloo is initiatiefnemer en geestelijk verzorger op de reis. Hij heeft veel ervaring met bedevaarten door militairen. Volgens hem werkt het onvoorwaardelijk kunnen delen van je verhaal, heel troostend.

Kruispunt, zondag 5 juni om 23.05 uur op NPO 2