Kruispunt: Onder de vleugels van de Sint Bavo

Verscholen naast de kathedrale basiliek in Haarlem ligt een bijzondere plek. Het rooms-katholieke hofje 'Codde en van Beresteyn'. 18 dames op leeftijd wonen er naar eigen zeggen in een ’paradijsje’. Ze helpen elkaar waar nodig en zorgen voor elkaar. Wonen op een hofje is eeuwenoud fenomeen, maar het biedt in een tijd van sluitende verzorgingshuizen en bezuinigingen, een oplossing voor de problemen van vandaag. In Kruispunt TV een portret van het hofje en zijn bewoonsters.

Rots in de branding is Charlotte Schreuder (78), de binnenmoeder van het hofje. Zij houdt toezicht en is het aanspreekpunt voor de bewoonsters en de regenten. Dagelijks staat zij als vrijwilligster klaar voor haar mede-bewoonsters. Zo brengt zij elke ochtend zuster Ancilla (100) naar de St. Bavo voor de ochtendmis. Zij doet de was voor An (88) omdat die haar armen niet goed meer kan bewegen. Ze brengt met haar eigen auto (de ‘Codde-taxi’) bewoonsters naar het ziekenhuis. Ook doet zij allerlei klusjes in en om het hofje: lampjes vervangen, technische apparaten van bewoners repareren. Ze houdt dag en nacht een oogje in het zeil. Als er iets gebeurt, is Charlotte de eerste die gebeld wordt om te kijken wat er aan de hand is. Bijvoorbeeld als iemand gevallen is en niet meer overeind kan komen.

Zuster Ancilla is de oudste bewoonster van het hofje. Zij wordt in januari 101 jaar.  Ancilla gaat met een rolstoel door het leven, omdat tien jaar geleden haar been werd geamputeerd. Maar stil zitten doet zij niet. Het dagelijkse huishouden doet ze nog zelf, zij correspondeert veel en ontvangt bijna elke dag bezoekers. Ook gaat zij elke dag naar de ochtendmis en maakt zij gebruik van een rolstoeltaxi om mensen te bezoeken. Haar hele werkzame leven heeft Ancilla voor mensen met een verstandelijke handicap gezorgd en met vele van hen heeft ze nog contact. In 1967 stond zij aan het hoofd van het eerste gezinsvervangende huis in Noord-Holland.

Corrie Keeman (80) heeft het in haar leven zwaar te verduren gehad. Na de dood van twee dochters, de oudste op 33-jarige en de jongste op 40-jarige leeftijd, hoefde het voor haar man niet meer. Niet veel later kreeg hij een hartstilstand. Hij viel dood naast Corrie neer. Zeven jaar heeft ze nog in het huis gewoond, waar dat gebeurde. Maar ze kon het beeld van hem daar op de grond niet van zich afzetten. Toen ze een huisje kon krijgen op het hofje aarzelde ze dan ook geen moment. Zij ervaart dat zij van bovenaf is geholpen. Als zij haar geloof niet had gehad, was zij er niet uitgekomen. In de kerk ervaart Corrie de steun en kracht om over haar verdriet heen te komen. Geloof is voor haar praten met God.

Carla van Maris (72) heeft 46 jaar lang met haar man een schoenenzaak gerund. In 1996 moesten zij die noodgedwongen sluiten omdat het niet meer liep. Voor Carla was het een bevrijding. Eindelijk kon zij dingen gaag doen waar ze jarenlang niet aan toe was gekomen. Haar man kon daar slecht mee omgaan. Ze is helemaal tot bloei gekomen toen ze op het hofje kwam wonen maar ze voelt zich nog vaak schuldig tegenover haar man. Carla is de degene die van alles organiseert binnen het hofje, de bindende factor. Zij zorgt ervoor dat bewoonsters regelmatig dingen met elkaar doen. Een high-tea, een barbecue of een uitstapje naar een muziekuitvoering.

Onder de vleugels van de St. Bavo, het leven en wonen van 18 dames op leeftijd in een katholiek hofje.

Kruispunt, 15 februari NPO 2, 23.05 uur