Kruispunt: Onze soldaat

Onafzienbare rijen witte kruisen in het Zuid-Limburgse landschap: de militaire begraafplaats in Margraten. Hier liggen 8301 Amerikaanse soldaten, gesneuveld tijdens de Tweede Wereldoorlog. De inwoners van Margraten en omgeving hebben deze graven al sinds 1945 geadopteerd. Op Memorial  Day en op hun sterfdag wordt er gezorgd voor bloemen bij elk graf. In KRO kruispunt een verkorte versie van de documentaire ‘Onze Soldaat’.

Ton Hermes, voorzitter van de Stichting Adoptiegraven, zegt: ‘Het is een eerbetoon aan deze jongens, die voor onze vrijheid zijn gestorven. We willen de herinnering daaraan levend houden. Mensen beschouwen het graf dat ze hebben geadopteerd echt als ‘hun soldaat’, hij maakt onderdeel uit van hun familie. Vaak nemen kinderen het graf dan ook over van hun ouders.’

De laatste jaren gebeurt het steeds vaker: nabestaanden gaan op zoek naar de adoptanten van hun gesneuvelde familielid. Hermes: ’Wij krijgen 10 tot 15 verzoeken per maand uit Amerika. Kinderen en kleinkinderen, neven en nichten, die in contact willen komen met de adoptant van hun familielid. Zo krijgen alle namen op deze graven een gezicht en kan het verhaal worden gedeeld.’

Kruispunt, zondag 3 april om 23.05 uur op NPO 2