Kruispunt: Te vroeg geboren; hoe gaat het nu verder?

Wat doe je als je kind te vroeg wordt geboren? Welke keuze maak je en hoe kijk je daar achteraf op terug? Neonatoloog Richard van Lingen zag het als zijn levenswerk om het kwetsbare leven van te vroeg geborenen een toekomst te geven. In Kruispunt kijken de inmiddels gepensioneerde Van Lingen en ouders van te-vroeg geboren kinderen terug op de keuzes die ze toen hebben gemaakt.

Want wanneer heeft het zin om een veel te vroeg geboren kind medisch te behandelen? Nu ligt de grens in Nederland bij 24 weken. Maar artsen zijn op dit moment in staat kinderen die nog eerder worden geboren, toch te helpen. Het kan...maar moet je het ook willen?

Van Lingen werkt als kinderarts op de afdeling Neonatologie van het Isala Vrouw-kindcentrum in Zwolle. Na 33 jaar gaat hij met pensioen. Hoe kijkt hij terug op zijn lange loopbaan en hoe ziet hij de toekomst? In de weken waarin wordt gedebatteerd over euthanasie bij kinderen: de maand van neonatoloog Richard van Lingen.
Kruispunt, zondag 27 oktober om 23.10 uur op NPO 2.