Kruispunt: We geloven ‘t wel

Het onderzoek God in Nederland deed veel stof opwaaien in maart. Uit het onderzoek, dat in opdracht van Kruispunt is gehouden, blijkt dat vier op de tien Nederlanders nu seculier is en dat aantal zal verder toenemen zo voorzien de onderzoekers. God en kerk verdwijnen naar de marge, maar wie of wat vult de leegte die achterblijft? Kruispunt gaat op zoek naar het antwoord.

In de spirituele woestijn van Almere Poort, waar geen kerkgebouw meer te vinden is, rijdt een omgebouwde SRV wagen rond. Aan het stuur de gepensioneerde dominee Pieter ter Veen. Hij probeert missiewerk te verrichten in deze seculiere omgeving. Met zijn kerkje op wielen gaat hij de wijk in om zo God dichtbij te brengen en de bewoners te verbinden. De seculiere samenleving heeft mensen veel vrijheid gegeven, maar het nadeel is dat ze alles uit zichzelf moeten halen concludeert Hans Boutellier, schrijver van het boek ‘het seculiere experiment’. Hij stelt dat er geen gedeeld normen- en waardenpatroon meer is en er wordt ook niet over gepraat.

In het Catherijneconvent in Utrecht is Herman Pleij, literatuurhistoricus, druk met het inrichten van een zomertentoonstelling. Volgens hem kan zelfs de meest vrijgevochten Nederlander niet zonder rituelen. Als voorbeeld noemt hij de overweldigende aandacht die de dood van Johan Cruijf kreeg compleet met pelgrimage naar het geboortehuis van de voetbalheld in Betondorp.

Stephan Sanders vond het geloof juist weer terug. Nadat hij op zijn tiende voor het laatst in een kerk kwam is hij sinds kort weer regelmatig te vinden in de Amsterdamse Sint Nicolaaskerk. Jarenlang leefde hij zonder God, maar het begon te knagen. ‘Als God niet bestond dan zou hij moeten worden uitgevonden om de autonome mens te relativeren’, zegt Sanders nu.

Kruispunt, zondag 24 april om 23.05 op NPO 2