Voorgenomen besluit Raad van Toezicht KRO-NCRV

De Raad van Toezicht van KRO-NCRV heeft het voornemen directievoorzitter de heer Coen Abbenhuis te ontheffen uit zijn functie. Het betreft een voornemen, omdat Ondernemingsraad en Federatieraad van KRO-NCRV eerst nog mogen adviseren. Reden voor het besluitvoornemen is dat de heer Abbenhuis naar het oordeel van de Raad van Toezicht onvoldoende in staat is gebleken zijn leidende rol als directievoorzitter in te vullen. Deze conclusie is pijnlijk, omdat de heer Abbenhuis jarenlang zijn beste krachten heeft gegeven aan de NCRV, aan de fusie van NCRV en KRO en aan de publieke omroep als geheel. Daarvoor is en blijft de Raad van Toezicht hem dankbaar. Een besluit over het ontslagvoornemen kan pas genomen worden nadat de Ondernemingsraad en de Federatieraad advies hebben uitgebracht. Deze adviezen worden in december verwacht.

Met vragen kunt u terecht bij woordvoerder Bart Jochems, telefoon 06-29 546 366