Kruispunt: In weerwil van Blok

De afgelopen zomer was heet, politiek gezien vooral voor minister Blok door zijn negatieve uitspraken over de multiculturele samenleving. Volgens Blok is die mislukt, sterker nog, is vreedzaam samenleven onmogelijk. Wilfred Kemp gaat naar De Haagse Schilderwijk om te peilen wat mensen die daar wonen, bidden en werken van deze uitspraken vinden. Hij spreekt met Yassine, de positief ingestelde jonge manager van ‘Het Stagehuis’, met Willem die het stagehuis ooit oprichtte om iets aan de problemen van de buurt te doen, met Rabia die rondleidingen in de buurt geeft om te laten zien dat de Schilderswijk zoveel meer is dan zijn negatieve imago en met tal van andere bewoners. Mensen die op dagelijkse basis, ondanks vaak stevige problemen, bouwen aan de multiculturele samenleving die – zo houden zij Blok voor –  nu eenmaal een feit is.  Mensen van goede wil die de uitspraken van de bewindsman weliswaar ontmoedigend vinden, maar toch doorgaan, in weerwil van Blok. 
Kruispunt, zondag 16 september om 23.10 uur op NPO 2.