Kruispunt: Stemmen met je geweten

Kiezen was nog nooit zo moeilijk. Met meer zwevende kiezers dan ooit (70%), worden stem- en kieswijzers een steeds belangrijker houvast. Maar waar de meeste wijzers gaan over materiële zaken als pensioenen, hypotheekrenteaftrek en werkgelegenheid, richt de Levensbeschouwelijke Kieswijzer van KRO-NCRV zich op vragen die nauwelijks, of veel minder aan bod komen in de verkiezingsstrijd. Vragen over euthanasie en prenatale diagnostiek bijvoorbeeld. Over mantelzorg, over bed-bad- en brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

Kruispunt gaat de straat op met de kieswijzer en laat mensen zich het hoofd breken over dilemma’s als stervenshulp en euthanasie op dementen. Op welke partijen komen ze uit als ze op levensbeschouwelijke kwesties afgaan?

Bekende Nederlanders en politici belichten enkele vragen uit de kieswijzer. Bart Chabot ondertekende het Manifest Waardig Ouder worden, waarmee de Christen Unie wil voorkomen dat mensen hun leven als voltooid beschouwen. Hoe denkt hij over de vraag: Hebben mensen die hun leven voltooid achten, recht op stervenshulp? Met Henk Bleker, oud-CDA staatssecretaris van Landbouw, gaat Kruispunt naar een boerderij in het Groene Hart om te praten over de vraag of er een verbod komt op het genetisch sleutelen aan dieren om de voedselopbrengst te vergroten en de voedselprijs laag te houden. Bleker: ’Als je de eigenheid van een dier aantast vind ik dat je een grens overschrijdt.’ Tunahan Kuzu van Denk en Halbe Zijlstra, VVD, kruisen de degens over de vraag of er in deze multiculturele samenleving niet een van de christelijke feestdagen ingeruild kan worden voor een islamtische of een joodse feestdag. Wat heeft de (niet-gelovige) Zijlstra met Tweede Paas- en Pinksterdag?

Kruispunt: Stemmen met je geweten op 26 februari om 22.40 uur op NPO 2.