Kruispunt: Zusters in de zorg

Terwijl veel kloosters sluiten of en nieuwe bestemming krijgen gebeurt in het dorp Vogelenzang iets heel bijzonders. Onder de bezielende leiding van moeder-overste Elvira Maria vaart het Karmelietessen klooster Casa Carmeli een nieuwe koers. In haar eentje zette zij een miljoenenproject op om 17 appartementen voor ouderen uit de grond laten stampen op het terrein. De senioren krijgen medische hulp van de thuiszorg en de zusters leveren mantelzorg. Bovendien werkt Casa Carmeli als een magneet op jonge Nederlandse vrouwen die hier willen bidden, werken en leven. Kruispunt volgt de gedreven nonnen op weg naar een nieuwe toekomst.

Overste Elvira Maria studeerde ooit aan het conservatorium piano en zang, maar liet dat leven achter zich om in te treden. Dit tot afgrijzen van haar moeder die het doodzonde vond van het muzikale talent van haar dochter. Jaren later is moeder nu een van de eerste nieuwe bewoners van de appartementen op het kloosterterrein. Het zal wennen worden, want ze mag haar kind hier niet bij de voornaam Monique noemen. Ook zij moet zuster Elvira zeggen.

Met een stralende lach stapt zuster Maria Goretti binnen bij de familie Hoffmann. Mevrouw heeft twee keer per dag sondevoeding nodig en daar zorgen de zusters voor. Tot voor kort woonde het echtpaar noodgedwongen gescheiden omdat mevrouw na een ongeluk in een verpleeghuis belandde. Door te verhuizen naar een woning bij het klooster kunnen ze nu weer samenleven.

Evelien is 27 en heeft haar goedbetaalde baan als laborant opgezegd omdat het kloosterleven riep. Een radicale keuze voor een jonge vrouw in 2016. Toch weet ze vrijwel zeker dat ze hier thuishoort. Ze is nog postulant en dus nog niet definitief is ingetreden. Maria Gratia is al een stap verder. Zij vernieuwt haar geloften in het bijzijn van de nieuwe bewoners. Na afloop van de viering is er taart voor iedereen op deze bijzondere dag. Overste Elvira Maria is tevreden met de drastische verandering die ze in gang heeft gezet. Trots stelt ze vast daar haar leraar destijds ongelijk had. Die zei na het afnemen van de Cito-toets dat ze te stom was voor de Huishoudschool.
 

Kruispunt, zondag 13 november om 23.05 uur op NPO 2