Annemiek Schrijver trekt door Friesland in tweede seizoen Mijn Pelgrimspad

Pelgrimeren is in. Naar Santiago de Compostella maar ook in eigen land. Annemiek Schrijver trekt opnieuw de stoute schoenen aan en verkent het hart van Friesland in het tweede seizoen van Mijn Pelgrimspad. In vijftien afleveringen loopt zij etappes van het Jabikspaad, een eeuwenoude route die begint bij de Waddenzee en eindigt in Santiago de Compostella. Annemiek trekt langs kerken, kloosters, states en terpen, door Friese steden en dorpen. Welke richtingaanwijzers zal zij op haar pad ontmoeten?

Annemiek: ‘Het is een ontroerende ervaring om het eeuwenoude Jabikspaad te lopen en me in de verwondering over het mysterie van het leven verbonden te weten met pelgrims van alle tijden.’

Cultureel erfgoed
Ook dit seizoen is er weer volop aandacht voor religieus en cultureel erfgoed langs de route. Zo trekt Annemiek onder andere langs De Groate Kerk van Sint Jacobiparochie, de Martinikerk en het planetarium Eise Eizinga in Franeker; de Jacobijnerkerk en Bonifatiuskerk in Leeuwarden. Ook bezoekt ze states en (voormalig) kloosters. Naast de bezinning op religieuze plekken en de rust in de natuur komt Annemiek inspirerende mensen tegen op haar pad: richtingaanwijzers. Waar staan zij op hun levenspad?

De oorsprong van het Jabikspaad
Een weg van sterren langs de hemel, beginnend bij de Noordzee, via heel Europa, eindigend bij het Spaanse Finisterre. Dat zag koning Karel de Grote (742-814) volgens de overlevering in zijn droom. Europa bestond in die tijd uit een verzameling stammen en volkeren die elkaars taal niet spraken en elkaar bevochten om de beste landbouwgronden. Een van de middelen om verbroedering tot stand te brengen was de pelgrimage naar het onbekende graf van de apostel Jacobus, Sint Jacobus, tegenwoordig bekend als Santiago de Compostella.

Deze serie is gemaakt in het kader van Leeuwarden-Fryslân 2018 Culturele Hoofdstad van Europa en werd mede mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân. 

Mijn Pelgrimspad, vanaf 4 september om 17.15 uur op NPO 2.