Minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink: “Wees niet beperkt in je sociale contacten!”

Op vrijdag 13 maart is het Corona Quarantaine Contact van start gegaan, een initiatief van KRO-NCRV om mensen in tijden van de coronacrisis telefonisch met elkaar in contact te brengen. Minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink roept nu samen met Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Stichting Het Gehandicapte Kind en Stichting Philadelphiazorg expliciet mensen met een beperking op om zich aan te melden om gebeld te worden. Ruim 3300 mensen hebben zich al gemeld bij het Corona Quarantaine Contact.  

Minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink is blij met de samenwerking tussen KRO-NCRV en deze drie belangenorganisaties: “Mensen met een beperking hebben veelal een zwakkere weerstand en moeten daarom extra voorzichtig zijn. Zij kunnen moeilijker het huis uit om een boodschap te doen of krijgen weinig tot geen bezoek meer van ouders, vrienden of andere bekenden. Tijd voor actie! Want ook al zijn veel mensen met een beperking sociaal geïsoleerd, het is belangrijk om elkaar te blijven spreken, contact met de wereld buiten je eigen huis te houden. Ik roep mensen met een beperking dan ook specifiek op om zich aan te melden bij dit Corona Quarantaine Contact.”

Over KRO-NCRV
Met onze programma’s willen wij de samenleving prikkelen en inspireren om meer naar elkaar om te kijken, omdat wij geloven in een liefdevolle samenleving waarin plek is voor iedereen.