Reporter Radio: Ambtenaren kijken mee

In Suwinet, een soort informatiesnelweg die ambtenaren gebruiken om bij data uit verschillende overheidsdatabases te kunnen, staan gegevens van iedereen. Suwinet is bedoeld om te bepalen of iemand recht heeft op een uitkering of om fraude met uitkeringen op te sporen. Maar ambtenaren bekijken meer dan zij mogen, zonder jouw toestemming. Verslaggever Astrid Cornelisse wilde weten wat het UWV over haar had bekeken via Suwinet. Als burger heb je namelijk een inzagerecht. Maar in de praktijk betekent dat keer op keer bellen met het UWV. Een eindeloze strijd van het kastje naar de muur voor het recht op inzage.

Miscommunicatie bij defensie

De Nederlandse krijgsmacht bestaat uit vele bataljons, compagnieën en regimenten. Elke eenheid heeft zijn eigen manier van werken, maar voor missies moeten ze samen aan de slag en dat verloopt niet altijd goed. Militairen zijn onvoldoende op de hoogte van elkaars werkwijze waardoor problemen ontstaan en zelfs de veiligheid in gevaar komt. Wat gaat er mis bij defensie? Oud-militair Matthijs Moorkamp promoveerde op deze vraag en komt zondag spreken over zijn bevindingen.