Reporter Radio: De ingewikkelde wereld van de BOA's

Het toezicht op straat in Nederland kent veel vormen en burgers weten vaak niet waar ze aan toe zijn. Wat mag wel of niet op straat, en geldt dat ook in elke stad of dorp? Voor toezichthouders zelf is de situatie vaak ook lastig. Niet bij alle overtredingen mag hij optreden.

En de ontwikkelingen gaan snel: er is meer specialisatie, zoals bijvoorbeeld de Jeugd-BOA's in Ede en veel steden passen Informatie Gestuurd werken toe. De opbrengsten van de boetes gaan echter sinds begin dit jaar geheel naar de centrale overheid.

Reporter Radio bekijkt in een eerste van een tweeluik de wereld van de BOA's in Nederland. Met reportages uit Rotterdam en Ede, de uitkomst van een enquete onder leden van de belangenvereniging BeBOA en het ACP afdeling BOA. In de studio reageren Tjeerd van Bekkum (VNG, Burgemeester Smallingerland), Bas van Stokkom (onderzoeker Radboud Universiteit) en Wiep van der Pal (BOA-ACP).