Reporter Radio: De kansen en valkuilen van burgerparticipatie

Burgers worden meer en meer betrokken bij gemeentelijke plannen, maar diezelfde burgers vinden vaak dat de overheid hen te laat of onvolledig informeert. De gemeente wil draagvlak, maar soms leidt burgerparticipatie ook tot een patstelling. In Rozendaal (Gelderland) zorgt de nieuwbouw van een Dorpsschool al jaren voor onrust. Bij iedere nieuw gekozen locatie staat een nieuwe groep kritische burgers op. Inmiddels heeft de gemeente de knoop doorgehakt. Er werd een klankbordgroep ingesteld, maar die is ook al weer opgeheven.

In Utrecht schrokken omwonenden over de plannen voor herontwikkeling in hun buurt. Ze trokken aan de bel bij de gemeente omdat ze mee willen beslissen over die plannen. Nu zitten ze om de tafel met de projectontwikkelaar en de gemeente. Maar hoe ver gaat hun invloed? Wordt er naar ze geluisterd omdat het moet of omdat de plannen er beter van worden?

Reporter Radio over de kansen en valkuilen van burgerparticipatie.