Reporter Radio: De nieuwe omgevingswet komt eraan

“Van 26 wetten naar 1. Van 5000 wetsartikelen naar 350.  1 wet voor de hele leefomgeving.” De regels voor bouwen en milieu worden volgens de Rijksoverheid met deze omgevingswet beter en eenvoudiger. Maar tientallen gemeenten uiten kritiek. De wet is namelijk zeer complex en er is nog veel onduidelijk. Gemeenten krijgen meer ruimte om invulling te geven aan de omgeving. “De houding bij het beoordelen van plannen is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij,’ volgens de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 


Dat klinkt mooi, maar hebben de gemeenten eigenlijk nog wel genoeg kennis en ambtenaren in huis? Want de afgelopen jaren hebben gemeenten steeds meer moeten uitbesteden aan regionale omgevingsdiensten. Bovendien zullen binnen de nieuwe regelgeving nog meer taken van gemeente naar de omgevingsdienst verschuiven.

Te gast zijn Merel Holtkamp juriste op het gebied van algemeen bestuursrecht en omgevingsrecht bij advocatenkantoor AKD en Dennis van Heteren, projectleider omgevingswet bij de Gemeente Emmen.