Reporter Radio: De oorzaken van het falende integratiebeleid

De inburgering van nieuwe Nederlanders piept en kraakt. Oorspronkelijk bedoeld om mensen voor te bereiden op een volwaardige rol in de samenleving, mét een betaalde baan, maar uitgedraaid op een obstakel voor inburgeraars en hoofdpijndossier voor de overheid. Wie is er verantwoordelijk voor deze mislukking?

Te gast: Pieter Boot, directeur van Taalschool Delken & Boot
Simon Verhallen, van het College voor Toetsen en Examens en bestuurslid van de vakbond voor taaldocenten en Anje Dijk, voorzitter van het Nederlandstalige Universitair Talencentra

Presentatie: Margriet Vroomans