Reporter Radio: De UWV-fabriek

In 2011 werd het UWV flink gekort op het budget. Tot op heden is er 400 miljoen bezuinigd en de komende jaren moet de uitkeringsinstantie nog eens 88 miljoen inleveren. Werklozen merkten de gevolgen, de dienstverlening werd gedigitaliseerd en geminimaliseerd. Na 4 jaar, met talloze klachten van werklozen, dringt de vraag zich op hoe lang het op deze wijze door kan gaan. Kan de intake anders? Hoe flexibel is het UWV met een flexibele arbeidsmarkt en krijgen ww'ers en het toenemend aantal zzp’ers wel de ondersteuning die zij verwachten?