Reporter Radio: Ernstige armoede in Nederland

Steeds meer mensen leven langdurig in armoede. Dat was de uitkomst van onderzoek door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, Armoede en sociale uitsluiting 2015) in december en ook van het deze week verschenen rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP, Een lang tekort). Het SCP hanteert een nieuwe meetmethode en daarmee komt het aantal mensen dat langdurig in armoede leeft op 600.000.

Mensen die in Nederland in armoede leven moeten rondkomen van ongeveer 970 euro (alleenstaande) en 1920 euro (paar met 2 kinderen).


Is langdurige armoede een gevolg van persoonlijke levensgebeurtenissen en keuzes of is er sprake is van een groeiende tweedeling tussen kansarmen en kansrijken in de samenleving. Een discussie over waarom mensen in Nederland in armoede leven en welke maatregelen nodig zijn om dit groeiende probleem aan te pakken.

Te gast zijn Godfried Engbersen, hoogleraar algmene sociologie verbonden aan de EUR, Gijsbrecht Vonk, hoogleraar sociale zekerheidsrecht RUG en Ralf Embrechts, directeur van de Maatschappelijke Ontwikkelings Maatschappij (MOM) in Tilburg.

Presentatie: Margriet Vroomans