Reporter Radio: Het stikstofbeleid in Nederland

Reporter Radio gaat over het nieuwe stikstofbeleid. De hoge stikstofuitstoot in Nederland leidt tot ernstige natuurschade. Boerenstallen, fabrieken, maar ook auto’s zorgen samen voor teveel stikstof in het milieu. Veel soorten kunnen daar niet tegen, waardoor natuurgebieden hard achteruit dreigen te gaan.

Een nieuw stikstofbeleid moet hier paal en perk aan stellen. De rekensom is simpel: minder vee, minder industrie en minder auto’s leiden tot minder stikstof in de lucht, maar dat is een gevoelige keuze. Daarom heeft de overheid gekozen voor een stikstofbeleid dat de economie niet zal afremmen.

De komende jaren zal de natuur weerbaarder worden gemaakt, moeten auto’s schoner worden en proberen boeren minder stikstof uit te stoten. Dit moet leiden tot minder stikstof in het milieu.

Maar ondanks dat nog niet bekend is of deze maatregelen daadwerkelijk leiden tot minder stikstofuitstoot, vloeit deze winst voor een groot deel weer terug naar de vervuiler: omdat de hoeveelheid uitgestoten stikstof daalt mogen boerenbedrijven nieuwe stallen bouwen.

Leent Nederland op deze manier van de toekomst? Zal Nederland op deze manier de natuurdoelen die Europa heeft gesteld wel halen?

Te gast:

Jan Willem Erisman, hoogleraar geïntegreerde stikstofstudies aan de VU in Amsterdam en directeur van het Louis Bolk Instituut, een kennisinstituut ter bevordering van duurzame landbouw.

Jurist Valentijn Wösten, adviseur van dee natuurorganisatie Mobilisation for the Environment en de stikstofproblematiek al jaren volgt.

Jurist Luuk Boerema, zelfstandig adviseur omgevingsrecht.