Reporter Radio: Hoge druk op de crisisopvang voor jongeren

Nu  de jeugdzorg in handen is van de gemeenten lijken  jongeren met problemen niet goed doorverwezen te worden of verdwalen in de hulpverlening. Daardoor komen ze in grotere getalen in de crisisopvang terecht met zwaardere problemen dan voorheen.

Uit eigen inventariserend onderzoek van Reporter Radio  blijkt dat in veel  jeugdzorginstellingen  het aantal crisisplaatsingen fors gestegen is t.o.v. 2014. Deze stijging is vooral te zien bij jongeren, de zwaarte van de crisis wordt vaak ook zwaarder genoemd dan voor 2015.