Reporter Radio: 'Iedereen wist ervan, maar niemand greep in’

Met regelmaat veroorzaken verwarde mensen op straat onrust of zijn een gevaar voor zichzelf. In 2015 steeg het aantal meldingen met 65% ten opzichte van de vijf jaar daarvoor. Op 1 november begon het Schakelteam om in twee jaar tijd te zorgen voor een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag.

De stijging van het aantal personen met verward gedrag heeft een aantal oorzaken: de groep kwetsbare mensen neemt toe, de complexiteit van de samenleving groeit en cliënten met psychische problemen worden minder snel opgenomen en eerder ontslagen.
Heel vaak zijn er diverse instanties en hulpverleners bij betrokken maar is de conclusie: iedereen wist ervan, maar niemand greep in.
Het Schakelteam moet de komende jaren oplossingen vinden voor 24 uurs bereikbaarheid, opvanglocaties, vervoer, financiële oplossingen voor onverzekerden en voor de groep gevaarlijke GGZ cliënten.

Te gast zijn Martin Sitalsing, oud politiechef Twente en Groningen en nu voorzitter van GGZ Lentis, Burgemeester Bram van Hemmen, Sliedrecht en Onno Hoes, voorzitter van het Schakelteam.

Reporter Radio, zaterdag 6 november om 19.00 op Radio 1