Reporter Radio: Overschot aan ganzen

Reporter Radio gaat in op de ontwikkelingen in drie onderzoekersdossiers waaronder het ganzenoverschot in Friesland. De provincie Friesland kampt met een overschot aan ganzen en subsidieerde in 2014 voor 2 ton het project: Gans en Bord.
De bedoeling was dat jagers hun afschot achter zouden laten in speciale koelcontainers waarna een wildhandelaar voor verwerking en afzet zou zorgen. De pilot is afgerond. Jager Titus Sijmontsma en Klaas Talma van de provincie Friesland reageren.

In 2014 diende NGO Both Ends een klacht in tegen baggeraar Van Oord en Atradius, de Nederlandse exportkredietverzekeraar. De klacht betrof milieuschade als gevolg van baggerwerkzaamheden in Suape (Brazilië). In de uitzending de nieuwste ontwikkelingen.
Te gast: Wiert Wiertsema.

Hoe gaat het met de tienduizenden nieuwe Nederlanders die het inburgeringsexamen in Nederland moeten doen? Reporter2021 presenteert nieuw onderzoek.
Te gast: Huub Floor en Adrienne de Jong.